Geschreven door: Peter Van de Ven

 

 

 

 

 

 

 

       


Op deze bladzijde vindt u links naar teksten met "Studies in geweldloze politiek" van Peter Van de Ven. Andere teksten vindt u op de blogs:

DIGNITA, over menselijke waardigheid.

GROEN en LIBERAAL, over groen-liberalisme als humanistisch, ecologisch, politiek en pacifistisch liberalisme.

ACTUA BELGICA, over de Belgische actualiteit in het algemeen, met het oog op vredescultuur, en, in het bijzonder, als dissidente stem tegen het eigentijdse Vlaams-integrisme; pleidooi voor een "Duurzaam België" als humanistisch eenheidsfederalisme met vier regio's.

 

Teksten:

1. Vlaams Separatisme

2. Duurzaam BelgiŽ

3. Liever BelgiŽ

4. Zes Vlaams-Nationalistische Mythen

5. Gewelddagig cultuurpessimisme

6. Liever stemrecht dan stemplicht

7. Opmerkingen bij het libertarisch geweldconcept

8. Vrij spreekrecht beknot, vrije meningsuiting bevrijdt

9. Directe democratie: met of zonder toets?

10. Intercultureel is monocultureel

11. Naar een hervorming van homorechten ?

12. Anti-flamingantisme als levenswijze

13. Reeks: Naar een modern BelgiŽ

14. Humanistisch eenheidsfederalisme met vier regio's

15. Een beschaving in crisis (pdf - Dignita)